ยาง พี่สมคิด อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สมคิด

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง