ยาง พี่สุรศักดิ์ อ.กันตัง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สุรศักดิ์

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.กันตัง จ.ตรัง