ยาง พี่ธีระพงษ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่ธีระพงษ์ 

พืชที่ปลูก : ยาง 

พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง