ยาง พี่อุทัย พี่บำรุง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่อุทัย พี่บำรุง

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง