ต้าร์ต้าร์ สำหรับนาข้าว

ต้าร์ต้าร์ สำหรับนาข้าว

  ต้าร์ต้าร์  สำหรับนาข้าว เป็นสารสกัดธรรมชาติ ช่วยให้พืชสร้างกรดอมิโนจำเป็น ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับพืช เพิ่มความแข็งแรง ทนโรค แมลง ช่วยให้พืชสังเคราะแสงได้ดี เพิ่มความหนาและความเขียวของใบ พืชจึงสะสมอาหารได้ดี ส่งผลให้การออกฝัก ออกรวงเต็มที่ สมบูรณ์  ช่วยให้เปอร์เซ็นต์การติดผลดี แข็งแรง 📚คุณสมบัติ  ใช้ได้กับนาข้าวและพืชตระกูลพ… อ่านต่อ ต้าร์ต้าร์ สำหรับนาข้าว

ข้าวญี่ปุ่น พิจิตร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

“ข้าวญี่ปุ่น ใช้ต้าร์ต้าร์ นาข้าว ได้ข้าวเมล็ดเต่ง ไม่มีบัญหาข้าวหักคอรวง แมลงไม่ค่อยรบกวน ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ต้นแข็งแรงดี ไม่ล้ม”

เกษตรกร : พี่พิจิตร
ผลิตภัณฑ์ : บุญพืช (แถบส้ม) สำหรับนาข้าว พืชไร่ , ต้าร์ต้าร์ นาข้าว
พืชที่ปลูก : ข้าวญี่ปุ่น 
พื้นที่ : อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย