ปุ๋ยพลังบุญพืช

คุณสมบัติ : ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง – อาหารเสริม ชนิดเม็ด  ให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน  ไม่มีสารพิษ  ผลิตจากแร่ธรรมชาติ 100 % ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ และความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิด  และใช้เป็นตัวเสริมเพื่อเพิ่มพลังปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประโยชน์  : ช่วยทำให้พืชเขียวทนเขียวนาน  ทำให้ใบของพืช… อ่านต่อ ปุ๋ยพลังบุญพืช