ยางพารา

ยางพารา อับดุลเลาะห์ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

“ยางพารา ใช้ปุ๋ยบุญพืชมา 5 ปี เปอร์เซ็นต์ดีกว่าใช้เคมีเดี่ยวๆ กรีด 3 วัน หยุด 1 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเกินไปตอนแรกๆ ดินเป็นกรด หน้ายางแข็ง หน้ายางแห้ง ชอบบุญพืชเพราะลดต้นทุน ใส่ปีละ 2 ครั้ง ใส่เคมี 1 ครั้ง น้ำยางไหลดี ไหลเรื่อยๆ ได้เปอร์เซ็นต์ยาง 37-38% “

เกษตรกร : อับดุลเลาะห์
พืชที่ปลูก : ยางพารา 
พื้นที่ : ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

 

ยาง พี่สุชีพ-พี่ประจวบ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สุชีพ-พี่ประจวบ  พืชที่ปลูก : ยาง พื้นที่ : อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ยาง พี่สร้อยฟ้า อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สร้อยฟ้า พืชที่ปลูก : ยาง พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ยาง ปาล์ม พี่วิเชียร อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่วิเชียร พืชที่ปลูก : ยาง ปาล์ม พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง

ยาง ปาล์ม พี่เจี๊ยบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่เจี๊ยบ พืชที่ปลูก : ยาง ปาล์ม พื้นที่ : อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ยาง พี่สมบัติ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สมบัติ พืชที่ปลูก : ยาง พื้นที่ : อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

ยาง ผลไม้ พี่เกม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เกษตรกร : พี่เกม พืชที่ปลูก : ยาง ผลไม้ พื้นที่ : อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช  

พืชผัก ยาง พี่ประสิทธิ์ อ.กันตัง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่ประสิทธิ์ พืชที่ปลูก : พืชผัก ยาง พื้นที่ : อ.กันตัง จ.ตรัง

ยาง ปาล์ม แจ่มศรี อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

เกษตรกร : แจ่มศรี พืชที่ปลูก : ยาง ปาล์ม พื้นที่ : อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี