ยางพารา

ยางพารา อับดุลเลาะห์ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

“ยางพารา ใช้ปุ๋ยบุญพืชมา 5 ปี เปอร์เซ็นต์ดีกว่าใช้เคมีเดี่ยวๆ กรีด 3 วัน หยุด 1 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเกินไปตอนแรกๆ ดินเป็นกรด หน้ายางแข็ง หน้ายางแห้ง ชอบบุญพืชเพราะลดต้นทุน ใส่ปีละ 2 ครั้ง ใส่เคมี 1 ครั้ง น้ำยางไหลดี ไหลเรื่อยๆ ได้เปอร์เซ็นต์ยาง 37-38% “

เกษตรกร : อับดุลเลาะห์
พืชที่ปลูก : ยางพารา 
พื้นที่ : ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

 

ยาง พี่สุทัศน์ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

ยางพารา ใช้ปุ๋ยบุญพืชมา 15 ปี ใช้แล้วดินมีไส้เดือน ยางพารา 40 % มาตลอด กรีดเช้าเว้นเช้าเลย ใบยางเขียวดำดี 

เกษตรกร : พี่สุทัศน์ 
พืชที่ปลูก : ยางพารา
พื้นที่ : อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

ยาง พี่สุชีพ-พี่ประจวบ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สุชีพ-พี่ประจวบ 

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ยาง พี่สร้อยฟ้า อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

“ยางพาราใช้ปุ๋ยบุญพืชมา 10 ปี เปอร์เซ็นต์น้ำยางดี ไม่ค่อยตก หน้ายางก็นิ่ม และอีกอย่างต้นยางที่หน้ายางตายนึ่งก็กลับมามีน้ำยางอีก เอาบุญพืชใส่ต้นละ 2-3 กก.แล้วพักต้นไว้ซัก 1 ปี ก็จะสร้างเนื้อเยื่อมาใหม่กรีดได้อีกครั้ง”

เกษตรกร : พี่สร้อยฟ้า
พืชที่ปลูก : ยางพารา
พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

สวนยางพารา สวนปาล์ม พี่วิเชียร อ.เมือง จ.ตรัง

สวนยางพารา ใช้ปุ๋ยบุญพืชมา 2-3 ปี  เปลือกยางนิ่มขึ้น ดินที่แข็งมันดีขึ้น พืชอย่างอื่นในสวนก็เขียวขึ้น  พี่เก็บขี้ยางขาย ยางมันแข็งตัวเอง ไม่เสียเวลาไปเดินกวน น้ำหนักก็ดี

เกษตรกร : พี่วิเชียร 
พืชที่ปลูก : ยาง ปาล์ม
พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง

ยาง ปาล์ม พี่เจี๊ยบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่เจี๊ยบ พืชที่ปลูก : ยาง ปาล์ม พื้นที่ : อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ยาง พี่เฉลิม อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่เฉลิม

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง

ยาง พี่ประเสริฐ อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่ประเสริฐ 

พืชที่ปลูก : ยาง 

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง

ยาง แม่มาลินี อ.กันตัง จ.ตรัง

เกษตรกร : แม่มาลินี

พืชที่ปลูก : ยาง 

พื้นที่ : อ.กันตัง จ.ตรัง

ยาง สาธิต อ.กันตัง จ.ตรัง

เกษตรกร : สาธิต

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.กันตัง จ.ตรัง

ยาง พี่ประทีป อ.กันตัง จ.ตรัง

ยางพารากรีดแล้ว ใช้ปุ๋ยบุญพืชมา 7 ปีแล้ว เปลือกนิ่มกรีดง่าย เมื่อก่อนหน้ายางตาย พอมาใช้บุญพืชหน้ายางดีขึ้น ดินดีขึ้นมีไส้เดือน เปอร์เซ็นต์ยางเพิ่มขึ้นจาก 33% ตอนนี้ขึ้นมา 37-38%

เกษตรกร : พี่ประทีป
พืชที่ปลูก : ยาง
พื้นที่ : อ.กันตัง จ.ตรัง

ยาง พี่สมบัติ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สมบัติ

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

ยาง ผลไม้ พี่เกม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เกษตรกร : พี่เกม

พืชที่ปลูก : ยาง ผลไม้

พื้นที่ : อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 

พืชผัก ยาง พี่ประสิทธิ์ อ.กันตัง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่ประสิทธิ์

พืชที่ปลูก : พืชผัก ยาง

พื้นที่ : อ.กันตัง จ.ตรัง

ยาง ปริวัตร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เกษตรกร : ปริวัตร

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ยาง ปาล์ม แจ่มศรี อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

เกษตรกร : แจ่มศรี

พืชที่ปลูก : ยาง ปาล์ม

พื้นที่ : อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ยาง พี่แก้ว อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่แก้ว

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง

ยาง ลุงหมัด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

เกษตรกร : ลุงหมัด

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ยาง พี่หญิง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่หญิง

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ยาง พี่สาธิต อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สาธิต

พืชที่ปลูก : ยาง

พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง