มันฝรั่ง อ้ายเต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เกษตรกร : อ้ายเต้ พืชที่ปลูก : มันฝรั่ง พื้นที่ : อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ปุ๋ยใส่มันฝรั่ง

การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับมันฝรั่ง

ปุ๋ยใส่มันฝรั่ง การปลูกมันฝรั่งควรมีการเตรียมดินให้ดีก่อน โดยควรมีการเตรียมดินโดยไถดินให้ลึกอย่างน้อย 20 เซนติเมตร ตากดินไว้ก่อนปลูกประมาณ 10-15 วัน หากดินแน่นแข็ง หรือดินเป็นกรดจัด แนะนำใช้ปุ๋ยพลังบุญพืชหว่านรองพื้นอัตรา 50 กก./ไร่ จึงไถพรวนแล้วยกร่องปลูก ฤดูปลูก ฤดูปลูกปกติ เริ่มปลูกปลายพฤศจิกายน-ต้นธันวาคม เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนมีนาคม นอกฤดู … อ่านต่อ การใช้ปุ๋ยบุญพืชกับมันฝรั่ง