สวนเงาะ มังคุด พี่นุช อ.มะขาม จ.จันทบุรี

เกษตรกร : คุณนงนุช เอี่ยมวิโรจน์
ที่อยู่ : 26/5 ม.9 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
พืช : มังคุด เงาะ