นาข้าว พ่อมานพ อ.เมือง จ.เชียงราย

นาข้าว ใช้ต้าร์ต้าร์กับนาข้าว ใช้มา 3 ปี แล้ว ประทับใจมากจึงใช้ต่อเนื่อง เพราะเม็ดข้าวมันเต่ง ใสมากๆ ยอมรับว่าข้าวได้น้ำหนัก ได้คุณภาพใช้ทำพันธุ์ได้เลย

เกษตรกร : มานพ มโนวรรณ
พืชที่ปลูก : นาข้าว
พื้นที่ : ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

https://boonpuerch.com/category/product/tartar/

ลำไย นาข้าว ป้อดี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เกษตรกร : ป้อดี  

พืชที่ปลูก : ลำไย นาข้าว

พื้นที่ : อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นาข้าว อ้ายสมเดช อ.งาว จ.ลำปาง

เกษตรกร : อ้ายสมเดช 

พืชที่ปลูก : นาข้าว 

พื้นที่ : อ.งาว จ.ลำปาง

นาข้าว คุณสงกรานต์ อ.พาน จ.เชียงราย

เกษตรกร : คุณสงกรานต์ 

พืชที่ปลูก : นาข้าว

พื้นที่ : อ.พาน จ.เชียงราย

นาข้าว ลุงเกตุ อ.เกาะคา จ.ลำปาง

นาข้าว ใช้ปุ๋ยบุญพืช เขียวทน เขียวนาน ดินก็ดี ใช้หว่านรองพื้นก่อน ใส่ปุ๋ยนาข้าว 2 รอบ ผลผลิตน่าพอใจ

เกษตรกร : ลุงเกตุ 
พืชที่ปลูก : นาข้าว
พื้นที่ : อ.เกาะคา จ.ลำปาง

นาข้าว แม่สังเวียน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เกษตรกร : แม่สังเวียน 

พืชที่ปลูก : นาข้าว 

พื้นที่ : อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาข้าว มันสำปะหลัง แม่บัวรงค์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เกษตรกร : แม่บัวรงค์

พืชที่ปลูก : นาข้าว มันสำปะหลัง 

พื้นที่ : อ.แม่ใจ จ.พะเยา

นาข้าว พี่บุษบา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เกษตรกร : พี่บุษบา 

พืชที่ปลูก : นาข้าว 

พื้นที่ : อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นาข้าว ยาง อ้ายมณเฑียร อ.ลอง จ.แพร่

เกษตรกร : อ้ายมณเฑียร

พืชที่ปลูก : นาข้าว ยาง

พื้นที่ : อ.ลอง จ.แพร่

นาข้าว แม่มาลัย อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เกษตรกร : แม่มาลัย

พืชที่ปลูก : นาข้าว  

พื้นที่ : อ.เชียงคำ จ.พะเยา

นาข้าว ลุงบุญ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เกษตรกร : ลุงบุญ

พืชที่ปลูก : นาข้าว 

พื้นที่ : อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

Nature photo created by jcomp - www.freepik.com

นาข้าว มันสำปะหลัง แม่บัวรงค์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

“ใช้ปุ๋ยบุญพืชกับมาข้าวมา 7 ปีแล้ว ข้าวมันงาม ดินก็ร่วนดี เมื่อก่อนมีปัญหาข้าวหักคอรวง ตายเป็นหย่อมๆ เดี่ยวนี้ไม่มีเลย ได้ข้าวเยอะขึ้นจากเมื่อก่อน น้ำหนักดี แล้วก็เอาไปใช้กับมันสำปะหลังด้วย มันก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขายได้เกือนเท่าตัว”

เกษตรกร : แม่บัวรงค์ ถุงออน
พืชที่ปลูก : นาข้าว มันสำปะหลัง
พื้นที่ : บ้านแม่จั๊วะใต้ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ข้าวหอมใบเตย

นาข้าว ลุงเริง อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

“ข้าวหอมใบเตย  ฉีดต้าร์ต้าร์ทุก 15 วัน มันดีขึ้น ได้ข้าวมากขึ้น เมื่อก่อนข้าวลีบ เดี่ยวนี้เมล็ดเต็มดี ต้นแข็ง คอรวงก็ไม่หัก ” 

เกษตรกร : ลุงเริง อุบานนท์
พืชที่ปลูก : นาข้าว
พื้นที่ : อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

นาข้าว พ่อบุญฤทธิ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เกษตรกร : พ่อบุญฤทธิ์

พืชที่ปลูก : นาข้าว

พื้นที่ : อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นาข้าว พ่อจันทร์ คำสม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เกษตรกร : พ่อจันทร์  คำสม

พืชที่ปลูก : นาข้าว

พื้นที่ : อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

มันสำปะหลัง นาข้าว แสวง อ.เมือง จ.เชียงราย

เกษตรกร : แสวง

พืชที่ปลูก : มันสำปะหลัง นาข้าว

พื้นที่ : อ.เมือง จ.เชียงราย

นาข้าว อินคำ กุลธวรรณา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เกษตรกร : อินคำ กุลธวรรณา

พืชที่ปลูก : นาข้าว

พื้นที่ : อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาข้าว วาสนา ดงเย็น อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เกษตรกร : วาสนา  ดงเย็น

พืชที่ปลูก : นาข้าว

พื้นที่ : อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย