Nature photo created by jcomp - www.freepik.com

นาข้าว มันสำปะหลัง แม่บัวรงค์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

“ใช้ปุ๋ยบุญพืชกับมาข้าวมา 7 ปีแล้ว ข้าวมันงาม ดินก็ร่วนดี เมื่อก่อนมีปัญหาข้าวหักคอรวง ตายเป็นหย่อมๆ เดี่ยวนี้ไม่มีเลย ได้ข้าวเยอะขึ้นจากเมื่อก่อน น้ำหนักดี แล้วก็เอาไปใช้กับมันสำปะหลังด้วย มันก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขายได้เกือนเท่าตัว” เกษตรกร : แม่บัวรงค์ ถุงออน พืชที่ปลูก : นาข้าว มันสำปะหลัง พื้นที่ : บ้านแม่จั๊วะใต้ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.… อ่านต่อ นาข้าว มันสำปะหลัง แม่บัวรงค์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ข้าวหอมใบเตย

นาข้าว ลุงเริง อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

“ข้าวหอมใบเตย  ฉีดต้าร์ต้าร์ทุก 15 วัน มันดีขึ้น ได้ข้าวมากขึ้น เมื่อก่อนข้าวลีบ เดี่ยวนี้เมล็ดเต็มดี ต้นแข็ง คอรวงก็ไม่หัก ”    เกษตรกร : ลุงเริง อุบานนท์ พืชที่ปลูก : นาข้าว พื้นที่ : อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

นาข้าว พ่อบุญฤทธิ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เกษตรกร : พ่อบุญฤทธิ์ พืชที่ปลูก : นาข้าว พื้นที่ : อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นาข้าว พ่อจันทร์ คำสม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เกษตรกร : พ่อจันทร์  คำสม พืชที่ปลูก : นาข้าว พื้นที่ : อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

มันสำปะหลัง นาข้าว แสวง อ.เมือง จ.เชียงราย

เกษตรกร : แสวง พืชที่ปลูก : มันสำปะหลัง นาข้าว พื้นที่ : อ.เมือง จ.เชียงราย

นาข้าว อินคำ กุลธวรรณา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เกษตรกร : อินคำ กุลธวรรณา พืชที่ปลูก : นาข้าว พื้นที่ : อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาข้าว วาสนา ดงเย็น อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เกษตรกร : วาสนา  ดงเย็น พืชที่ปลูก : นาข้าว พื้นที่ : อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

นาข้าว ลุงสิทธิพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

เกษตรกร : ลุงสิทธิพันธ์ พืชที่ปลูก : นาข้าว พื้นที่ : อ.เมือง จ.เชียงราย

นาข้าว ลำไย อ๊อด เมฆแสน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เกษตรกร : อ๊อด เมฆแสน พืชที่ปลูก : นาข้าว ลำไย พื้นที่ : อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

นาข้าว รักชาติ บุญช่วย อ.เมือง จ.พะเยา

เกษตรกร : รักชาติ  บุญช่วย พืชที่ปลูก : นาข้าว พื้นที่ : อ.เมือง จ.พะเยา

นาข้าว ยางพารา สิงห์ ยาวิระ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เกษตรกร : สิงห์  ยาวีระ พืชที่ปลูก : นาข้าว ยางพารา พื้นที่ : อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

นาข้าว พ่อประดิษฐ์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เกษตรกร : พ่อประดิษฐ์ พืชที่ปลูก : นาข้าว  พื้นที่ : อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาข้าว พ่อบุญส่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เกษตรกร : พ่อบุญส่ง พืชที่ปลูก : นาข้าว พื้นที่ : อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาข้าว ถั่วเหลือง พืชผัก ลุงสมาน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เกษตรกร : ลุงสมาน พืชที่ปลูก : นาข้าว ถั่วเหลือง พืชผัก พื้นที่ : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

นาข้าว อ้ายศิลป์ อ.สูงเม่น จ.แพร่

เกษตรกร : อ้ายศิลป์ พืชที่ปลูก : นาข้าว พื้นที่ : อ.สูงเม่น จ.แพร่

กระเทียม

กระเทียม นาข้าว พี่บุญธรรม ใช้ต้าร์ต้าร์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

กระเทียม นาข้าว “กระเทียม และนาข้าวฉีดต้าร์ต้าร์ ข้าวใบเขียว ได้ข้าวเมล็ดเต่ง สีใส ได้น้ำหนักมาก ต้านทานโรค แมลงไม่ค่อยมี ในกระเทียมก็ใบเขียวงาม  ใบหนา ต้านทานโรคดี ลดต้นทุน” เกษตรกร : พี่บุญธรรม  จันต๊ะ พืชที่ปลูก : กระเทียม นาข้าว พื้นที่ : 55/2 ม.1 บ้านห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

นาข้าว วิจิตร แก้วคำมี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เกษตรกร : วิจิตร  แก้วคำมี  พืชที่ปลูก : นาข้าว พื้นที่ : อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย